De Zandmotor

november 2010 - heden. In opdracht van Rijkswaterstaat.

De Zandmotor is een groot pilotproject voor Bouwen met de Natuur. In dit project onderzoekt Rijkswaterstaat met partners of kustonderhoud op een duurzame manier kan. In plaats van elke vijf jaar zand te storten, is in één keer een grote hoeveelheid zand neergelegd die zich onder invloed van wind en stroming langs de kust verspreidt, waar het nieuw strand en duin vormt en waardoor een aantrekkelijk recreatie- en natuurgebied ontstaat.

Aanvankelijk was er lokaal weerstand tegen dit project, omwonenden maakten zich zorgen over de zwemveiligheid na aanleg van de Zandmotor. Door de zwemveiligheid goed te bewaken (o.a. extra training en middelen voor reddingsbrigade) en hierover via de verschillende kanalen te communiceren, is deze weerstand afgenomen. Door grootschalig positieve aandacht te genereren vanuit binnen-en buitenland is de weerstand afgenomen en zelfs veranderd in trots.

Mijn rol: Opstellen en uitvoeren communicatieplan. Dagelijks communicatiemanagement. Adviseren van de omgevingsmanager en projectmanager. Voorzitten communicatiewerkgroep, relatiemanagement, ontwikkelen en realiseren communicatiemiddelen, deelname beurzen in binnen- en buitenland,  genereren media-aandacht, begeleiden TV-opnames Discovery Channel, SchoolTV, Nederland van Boven, begeleiden bezoeken staatssecretaris, gedeputeerde en andere (internationale) bestuurders. 
www.dezandmotor.nl