Ecoshape - Building with Nature

juli 2015-heden

Building with Nature is een filosofie in waterbouwkundig ontwerpen. Natuurlijke elementen zoals wind, stroming, flora en fauna worden in hetwaterbouwkundig ontwerp benut, waardoor tegelijk voordelen voor natuur, recreatie en de lokale economie ontstaan. Een bekend voorbeeld is De Zandmotor. Ecoshape ontwikkelt kennis om het Building with Nature principe toepasbaar te maken in waterbouwkundige ontwerpen. Mijn rol: Managen van interne en externe communicatie van Ecoshape. Het doel is om de filosofie van Building with Nature te laten landen in de maatschappij zodat deze vaker wordt toegepast. www.buildingwithnature.nl